„Cesta je viac ako cieľ.“ – Rainer Maria RILKE

Veríme, že vyváženie úspešného podnikania, zdravého životného štýlu a pomoci druhým predstavuje dokonalú rovnováhu v dnešnom uponáhľanom svete.

Vodné elektrárne

Malá vodná elektráreň Hronská Dúbrava je najnovšou elektrárňou na Slovensku. Bola vybudovaná špičkovými dodávateľmi na základe „state of the art“ projektového riešenia a s použitím „state of the art“ technológií. Na výrobu elektriny slúži rieka Hron a výškový spád hladín vytvorený haťou a úpravou koryta. Autormi tejto elektrárne sú predstavitelia spoločnosti Hydro-Energy. Developerská spoločnosť Hydro-Energy bola založená s cieľom prispieť k zhodnoteniu hydroenergetického potenciálu na Slovensku.

K predaju elektrárne došlo na prelome rokov 2017/2018.