„Cesta je viac ako cieľ.“ – Rainer Maria RILKE

Veríme, že vyváženie úspešného podnikania, zdravého životného štýlu a pomoci druhým predstavuje dokonalú rovnováhu v dnešnom uponáhľanom svete.

Nadácia Mariána Gáboríka

Bola založená v decembri 2004. Povinnosťou nadácie je vytvárať prijateľné podmienky pre talentované deti a to najmä zo sociálne slabších rodín.

Motto projektu je:
„Stop návykovým látkam a drogám! Deti a mládež príďte na športoviská.“

Viesť deti k športovaniu je dlhodobá a zložitá výchovná činnosť, vyžaduje súčinnosť po linke tréner – škola – rodičia. Na konci tohto krásneho obdobia by mal stáť človek, ktorému šport dal pekné detstvo, veľa priateľov, zážitkov, zábavy a spomienok na úspechy aj neúspechy. Právom detí je snívať.

Dať deťom príležitosť snívať o tom, že  sa raz stanú majstrami sveta, hráčmi NHL, alebo olympijskými víťazmi je krédo, ktoré má hlboko v sebe aj Braun Holding na čele so svojim zakladateľom Borisom Zeleným, ktorý sa koncom roka 2013 rozhodol podporiť Nadáciu Mariana Gáboríka finančným darom.